Gipuzkoako Foru Aldundiaren logoa. Gipuzkoako Foru Aldundiaren web orria irekiko du, leiho berri batean

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Araudia
Arau Kodea
  Sektorekako Araudia
itzuli 


Gazteria  
 12/2019 FORU DEKRETUA, apirilaren 16koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Haur eta Gazteen Sustapenerako Erakundearteko Sarea sortzeari buruzkoa (2019ko maiatzaren 7ko 84 zk.ko GAO).
Araudi eguneratua
 1/2015 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 19koa, Gipuzkoako Foru Aldundiko aterpetxeetan zerbitzuak erabiltzeagatik eska daitezkeen prezio publikoak erregulatzen dituen araudia onartzen duena (2015eko urtarrilaren 22ko GAO)
Araudi eguneratua
2017/1/1an indarrean zegoen araudia
2015/1/22an indarrean zegoen araudia
 77/2004 FORU DEKRETUA, abuztuaren 30ekoa, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gazteriaren Foru Batzordearen sorrera, eraketa eta funtzionamenduari buruzkoa (2004ko irailaren 7ko GAO)
Araudi eguneratua
 FORU AGINDUA, 2004ko martxoaren 10ekoa, Gipuzkoako Foru Aldundiaren aterpetxe sareaz baliatzeko arautegia onartzekoa (2004ko martxoaren 29ko GAO)
Araudi eguneratua
 FORU AGINDUA, 1999ko apirilaren 12koa, Gaztegunea zentroaren erabilpen eta funtzionamendurako erregelamendua onartzen duena (1999ko apirilaren 23ko GAO)
Araudi eguneratua
itzuli OHARRA: Webgunearen atal honetan eskainitako agiriak dibulgaziokoak dira eta ez dute izaera ofizialik.
OHARRA: Araudia ikusteko beharrezkoa da Interneten dohainik eskura daitekeen - ADOBE READER programa instalatzea.
 

Gipuzkoa.eus web orriaren logoa. Gipuzkoa.eus web orria irekiko du, leiho berri batean

© Gipuzkoako Foru Aldundia - Tlfnoa. 943 112 111 - Lege oharra