Gipuzkoako Foru Aldundiaren logoa. Gipuzkoako Foru Aldundiaren web orria irekiko du, leiho berri batean

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Araudia
Arau Kodea
  Sektorekako Araudia
itzuli 


Ingurumena  
 7/2008 FORU ARAUA, abenduaren 23koa, Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko 2002-2016ko Plan Orokorraren aurrerapen agiria (2008-2016) onartzen duena (2008ko abenduaren 30eko GAO)
Araudi eguneratua
2008/12/31an indarrean zegoen araudia
 6/2019 FORU ARAUA, martxoaren 20koa, Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko 2019-2030 Plan Orokorra onesten duena (2019ko martxoaren 25eko 57 zk.ko GAO)
Araudi eguneratua
 8/2012 FORU DEKRETUA, otsailaren 28koa, Gipuzkoako Hiri Hondakinen Prebentzio eta Kudeaketarako Kontseilua sortu, egitekoak zehaztu eta funtzionamendu arauak ezartzen dituena (2012ko martxoaren 9ko GAO)
Araudi eguneratua
 24/2009 FORU DEKRETUA, uztailaren 21ekoa, Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Azpiegituren Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onartzen duena (2009ko abuztuaren 6ko GAO)
Araudi eguneratua
 9/2018 FORU DEKRETUA, apirilaren 10ekoa, Gipuzkoako Hiri Hondakinen Azpiegituren Lurralde Plan Sektorialaren aldaketa behin betiko onartzen duena (2018ko apirilaren 13ko GAO)
Araudi eguneratua
 25/2014 FORU DEKRETUA, irailaren 2koa, Ingurumen eta Energia Kudeaketarako Batzordea sortzekoa (2014ko irailaren 9ko GAO)
Araudi eguneratua
 68/1998 FORU DEKRETUA, uztailaren 28koa, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Ingurugiro Organoa Zehazteari eta Ingurugiroko eragina ebaluatzen duen Departamentu Arteko Batzorde bat eratzeari buruzkoa (1998ko abuztuaren 13ko GAO)
Araudi eguneratua
 29/1989 FORU DEKRETUA, maiatzaren 9koa, Iharduera Nekagarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuen espedienteen gainean kalifikatu eta neurri zuzentzaileak ezartzeko eginkizunak Udalen esku uzteari buruzkoa (1989ko maiatzaren 26ko GAO)
Araudi eguneratua
itzuli OHARRA: Webgunearen atal honetan eskainitako agiriak dibulgaziokoak dira eta ez dute izaera ofizialik.
OHARRA: Araudia ikusteko beharrezkoa da Interneten dohainik eskura daitekeen - ADOBE READER programa instalatzea.
 

Gipuzkoa.eus web orriaren logoa. Gipuzkoa.eus web orria irekiko du, leiho berri batean

© Gipuzkoako Foru Aldundia - Tlfnoa. 943 112 111 - Lege oharra