Gipuzkoako Foru Aldundiaren logoa. Gipuzkoako Foru Aldundiaren web orria irekiko du, leiho berri batean

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Araudia
Arau Kodea
  Erakundeei Buruzko Araudia
itzuli 


Foru Aldundia  
 6/2005 FORU ARAUA, uztailaren 12koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzkoa (2005eko uztailaren 20ko GAO)
Araudi eguneratua
2011/12/27an indarrean zegoen araudia
 4/2011 FORU ARAUA, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren foru sektore publikoaren eremuan jardueren erregistroa eta ondasun eta interesen erregistroa arautzekoa (2011ko abenduaren 26ko GAO)
Araudi eguneratua
2011/12/27an indarrean zegoen araudia
 4/2019 FORU ARAUA, martxoaren 11koa, Gobernu Onari buruzkoa, foru gobernantza publikoaren esparruan (2019ko martxoaren 18ko 53 zk.ko GAO).
Araudi eguneratua
 3/2019 FORU DEKRETUA, ekainaren 29koa, Gipuzkoako Foru Aldundiko departamentuak, eta horiei dagozkien jardun esparruak eta eginkizunak finkatzekoa (2019ko uztailaren 1eko 124 zk.ko GAO).
Araudi eguneratua
 19/2019 FORU DEKRETUA, uztailaren 1ekoa, Gipuzkoako Foru Aldundiko oinarrizko departamentu egiturari buruzkoa (2019ko uztailaren 2ko 125. zk.ko GAO)
Araudi eguneratua
 3/2016 FORU DEKRETUA, martxoaren 1ekoa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko foru sektore publikoko Erakundearen Etika Batzordea eratzekoa (2016ko martxoaren 10eko GAO)
Araudi eguneratua
2016/3/11an indarrean zegoen araudia
 72/2015 FORU DEKRETUA, uztailaren 28koa, Bide Azpiegituretako Departamentuko zuzendaritza nagusien eginkizunak finkatzekoa 2015eko uztailaren 30eko GAO)
Araudi eguneratua
 24/2010 FORU DEKRETUA, irailaren 28koa, Kontratazio alorreko errekurtsoetarako Foru Auzitegi Administratiboa sortu eta arautzekoa (2010eko urriaren 22ko GAO)
Araudi eguneratua
 38/1999 FORU DEKRETUA, martxoaren 30ekoa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Lege Aholkularitzako Batzordea eratu eta arautzen duena (1999ko apirilaren 9ko GAO)
Araudi eguneratua
1999/4/14an indarrean zegoen araudia
 6/1990 FORU ARAUA, martxoaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Izatasunezko Ezaugarriei buruzkoa, (1990ko apirilaren 10eko GAO)
Araudi eguneratua
 22/2000 FORU DEKRETUA, martxoaren 28koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Ohore eta Bereizgarrien Araudia onartzen duena (2000ko apirilaren 10eko GAO)
Araudi eguneratua
 23/2012 FORU DEKRETUA, maiatzaren 8koa, Gipuzkoako Foru Aldundiaren korporazio-identitaterako eskuliburua onartzeari buruzkoa (2012ko maiatzaren 23ko GAO)
Araudi eguneratua
 10/2012 FORU DEKRETUA, martxoaren 20koa, Migrazioko eta Aniztasuneko Dinamizazio Batzordea sortzekoa (2012ko martxoaren 26ko GAO)
Araudi eguneratua
 18/2014 FORU DEKRETUA, ekainaren 17koa,Gipuzkoan Euskararen Foroa sortzekoa (2014ko ekainaren 26ko GAO)
Araudi eguneratua
itzuli OHARRA: Webgunearen atal honetan eskainitako agiriak dibulgaziokoak dira eta ez dute izaera ofizialik.
OHARRA: Araudia ikusteko beharrezkoa da Interneten dohainik eskura daitekeen - ADOBE READER programa instalatzea.
 

Gipuzkoa.eus web orriaren logoa. Gipuzkoa.eus web orria irekiko du, leiho berri batean

© Gipuzkoako Foru Aldundia - Tlfnoa. 943 112 111 - Lege oharra