Gipuzkoako Foru Aldundiaren logoa. Gipuzkoako Foru Aldundiaren web orria irekiko du, leiho berri batean

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Araudia
Arau Kodea
  Toki Administrazioa
itzuli 


   
   
 
6/2007 FORU ARAUA, apirilaren 10ekoa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalez gaindiko erakundeak arautzen dituena (2007ko apirilaren 23ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   Jatorrizko bertsioa  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
2/2003 FORU ARAUA, martxoaren 17koa, Gipuzkoako udal barrutiak erregulatzekoa (2003ko martxoaren 21eko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   Jatorrizko bertsioa  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
13/2014 FORU ARAUA, azaroaren 17koa, Toki Administrazioaren arrazionalizazio eta iraunkortasun neurriak Gipuzkoako Lurralde Historikoan aplikatzeko foru berezitasunari buruzkoa (2014ko azaroaren 20ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   13/2014 FA  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
1/2013 FORU ARAUA, otsailaren 8koa, Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan finantza tutoretzaren eskumena garatzen duena (2013ko otsailaren 12ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   8/2016 FA  
Deskargatu Araudi eguneratua
 
  Esteka ireki   13/2014 FA  
Deskargatu 2014/11/20an indarrean zegoen araudia
 
  Esteka ireki   Jatorrizko bertsioa  
Deskargatu 2013/2/12an indarrean zegoen araudia
   
   
 
11/1989 FORU ARAUA, uztailaren 5ekoa, Gipuzkoako Toki Ogasunena (1989ko uztailaren 10eko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   13/2014 FAk aldatua  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
15/1994 FORU ARAUA, azaroaren 23koa, Udal finantzaketarako Foru Fondoa arautzen duena (1994ko azaroaren 30eko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   Jatorrizko bertsioa  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
25/2003 FORU DEKRETUA, maiatzaren 27koa, Gipuzkoako udaletako kideen Interesen Erregistro Berezia sortzeari buruzkoa (2003ko ekainaren 4ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   Jatorrizko bertsioa  
Deskargatu Araudi eguneratua

itzuli OHARRA: Webgunearen atal honetan eskainitako agiriak dibulgaziokoak dira eta ez dute izaera ofizialik.
OHARRA: Araudia ikusteko beharrezkoa da Interneten dohainik eskura daitekeen - ADOBE READER programa instalatzea.
 

Gipuzkoa.eus web orriaren logoa. Gipuzkoa.eus web orria irekiko du, leiho berri batean

© Gipuzkoako Foru Aldundia - Tlfnoa. 943 112 111 - Lege oharra