Gipuzkoako Foru Aldundiaren logoa. Gipuzkoako Foru Aldundiaren web orria irekiko du, leiho berri batean

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Araudia
Arau Kodea
  Nekazaritza eta Ganaderitza
itzuli 


   
   
 
10/2013 FORU DEKRETUA, martxoaren 5ekoa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Nekazaritza Lurren Funtsa arautzekoa (2013ko martxoaren 18ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   Jatorrizko bertsioa  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
466 LI/2016 FORU AGINDUA, uztailaren 29koa, Gipuzkoako Lurren Funtsean dauden ondasun edo eskubideak lagatzeagatik 2016. urterako aplikatu beharreko gehienezko prezio tipoak ezartzen dituena (2016ko abuztuaren 16ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   466 LI/2016 FA  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
82/1998 FORU DEKRETUA, azaroaren 24koa, Lurzoru hiritarrezineko baimen eta lizentzia kontuetan jarduketak koordinatzen dituena (1998ko abenduaren 4ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   Jatorrizko bertsioa  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
36/2001 FORU DEKRETUA, apirilaren 24koa, Fraisoroko Zentroak eskaintzen dituen zerbitzuengatiko prezio publikoak finkatzen dituena (2001eko maiatzaren 8ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   Jatorrizko bertsioa  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
214/2011 FORU AGINDUA, apirilaren 5ekoa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Nekazaritzako Makineriaren Erregistro Ofizialean makineria inskribatzeari buruzkoa (2011ko apirilaren 15eko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   Jatorrizko bertsioa  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
FORU AGINDUA, 1994ko otsailaren 28koa, Nekazaritza Ustiategien Erroldak Gipuzkoako herrialde historikoaren barruan izango duen kudeaketa arautzekoa (1994ko martxoaren 14ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   Jatorrizko bertsioa  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
1253/87 FORU AGINDUA, abenduaren 9koa, zeinak Eskualdeko Nekazal Bulegoen Lurralde banaketa aldatzen duena (1987ko abenduaren 28ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   Jatorrizko bertsioa  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
14/2015 FORU DEKRETUA, maiatzaren 26koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoan produktu fitosanitarioak aplikatzeko ekipoen aldizkako ikuskapenak arautzen dituena eta ikuskatu behar diren ekipoen errolda eta azterketa teknikorako estazioen erregistroa sortzen dituena (2015eko maiatzaren 5eko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   14/2015 FD  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
5/2005 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 25ekoa, albaitari pribatuei animalia txikientzat gaitutako albaitarien kalifikazioa emateko prozedura arautzen duena (2005eko otsailaren 3ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   Jatorrizko bertsioa  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
34/1996 FORU DEKRETUA, apirilaren 16koa, Gipuzkoako lurralde historikoko hainbat artaldetan larrean dabilen ardi azienda guztiari tratamendu antiparasitarioak egiteko obligazioa ezartzen duena (1996ko apirilaren 26ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   Jatorrizko bertsioa  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
13/1986 FORU DEKRETUA, apirilaren 22koa, Gipuzkoan ospatzen diren Ganadu Lehiaketen Arautegia onartzen duena (1986ko maiatzaren 8ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   Jatorrizko bertsioa  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
FORU AGINDUA, 2003ko urriaren 29koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoan mahastiak landatzeko eskubide-erreserba arautzen duena (2003ko azaroaren 13ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   Jatorrizko bertsioa  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
183/2008 DEKRETUA, azaroaren 11koa, Gipuzkoako Foru Aldundiak albaitaritza arloko laguntza tekniko fakultatiboa zezenketetan emateagatiko tasen zenbatekoa, 2009 urterako eguneratzen dituen 2009ko uztailaren 3ko Foru Agindua (2009ko uztailaren 15eko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   Jatorrizko bertsioa  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
FORU AGINDUA, 2000ko irailaren 28koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoan animalia hozkariak zaindu eta behatzeko prozedura arautzen duena (2000ko urriaren 19ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   Jatorrizko bertsioa  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
62/2002 FORU DEKRETUA, azaroaren 19koa, Landagipuzkoaren eraketari buruzkoa (2002ko abenduaren 2ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   Jatorrizko bertsioa  
Deskargatu Araudi eguneratua

itzuli OHARRA: Webgunearen atal honetan eskainitako agiriak dibulgaziokoak dira eta ez dute izaera ofizialik.
OHARRA: Araudia ikusteko beharrezkoa da Interneten dohainik eskura daitekeen - ADOBE READER programa instalatzea.
 

Gipuzkoa.eus web orriaren logoa. Gipuzkoa.eus web orria irekiko du, leiho berri batean

© Gipuzkoako Foru Aldundia - Tlfnoa. 943 112 111 - Lege oharra