Gipuzkoako Foru Aldundiaren logoa. Gipuzkoako Foru Aldundiaren web orria irekiko du, leiho berri batean

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Araudia
Arau Kodea
  Bide Azpiegiturak
itzuli 


   
   
 
1/2006 FORU DEKRETU ARAU-EMAILEA, ekainaren 6koa, Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren testu bateratua onartzekoa (2006ko ekainaren 21eko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   Jatorrizko bertsioa  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
6/2018 FORU ARAUA, azaroaren 12koa, Gipuzkoako A-15 eta N-1 gaitasun handiko errepideetan merkantzia garraioan arituko diren ibilgailu astunek zati jakin ba¬tzuk erabiltzeagatik ordainduko duten kanona arautzen duena (2018ko azaroaren 19ko 222 zk.ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   6/2018 FA  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
1/2011 FORU ARAUA, martxoaren 29koa, salgaiak garraiatzen dituzten ibilgailu astunei Gipuzkoako lurralde historikoko bide azpiegiturak erabiltzeagatik aplikatu beharreko karga zehazteko irizpideak ezartzekoa (2011ko apirilaren 8ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   Jatorrizko bertsioa  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
28/2001 FORU DEKRETUA, martxoaren 20koa, Gipuzkoako Foru Aldundiaren errepide sareko gasolindegiak eta zerbitzuguneak arautzekoa (2001eko martxoaren 30eko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   Jatorrizko bertsioa  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
7/2002 FORU ARAUA, urriaren 3koa, bide azpiegiturak erabiltzeko kanona eta «Bidegi - Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia, S.A.» foru sozietate publikoaren zerga arloko zuzenbide arauen alderdi batzuk arautzen dituena (2002ko urriaren 10eko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   Jatorrizko bertsioa  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
5/2011 FORU DEKRETUA, martxoaren 1ekoa, Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako Gipuzkoako bide azpiegituren kudeaketa hobetzeko proba esperimentaletan parte hartzen duten erabiltzaileentzako deskontu bereziak ezartzekoa (2011ko martxoaren 7ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   Jatorrizko bertsioa  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
4/2010 FORU DEKRETU-ARAUA, ekainaren 15ekoa, AP-1 eta AP-8 autobideak Gipuzkoako zatian 2010eko uztailaren 1etik aurrera erabiltzeko kanonak ezartzekoa (2010eko ekainaren 16ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   19/2014 FA  
Deskargatu Araudi eguneratua
 
  Esteka ireki   Jatorrizko bertsioa  
Deskargatu 2012/12/1an indarrean zegoen araudia
   
   
 
7/1995 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 31koa, hirugarren batek eragindako kalte eta urraketen ondorioz, Errepideetako Zuzendaritza Nagusiko Artapen eta Ustiapen Zerbitzuak egiten dituen lanak ordaintzeko prezio publikoak arautzen dituena (1995ko otsailaren 13ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   Jatorrizko bertsioa  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
1/2007 FORU ARAUA, urtarrilaren 24koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Bizikleta Bideei buruzkoa (2007ko urtarrilaren 31ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   Jatorrizko bertsioa  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
2/2013 FORU ARAUA, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana behinbetiko onartzekoa (2013ko ekainaren 14ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   6/2014 FA  
Deskargatu Araudi eguneratua
 
  Esteka ireki   Jatorrizko bertsioa  
Deskargatu 2013/6/15an indarrean zegoen araudia
   
   
 
70/2008 FORU DEKRETUA, irailaren 9koa, Gipuzkoako Bizikletaren Kontseiluaren arautegia onartzekoa (2008ko irailaren 16ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   Jatorrizko bertsioa  
Deskargatu Araudi eguneratua

itzuli OHARRA: Webgunearen atal honetan eskainitako agiriak dibulgaziokoak dira eta ez dute izaera ofizialik.
OHARRA: Araudia ikusteko beharrezkoa da Interneten dohainik eskura daitekeen - ADOBE READER programa instalatzea.
 

Gipuzkoa.eus web orriaren logoa. Gipuzkoa.eus web orria irekiko du, leiho berri batean

© Gipuzkoako Foru Aldundia - Tlfnoa. 943 112 111 - Lege oharra