Gipuzkoako Foru Aldundiaren logoa. Gipuzkoako Foru Aldundiaren web orria irekiko du, leiho berri batean

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Araudia
Arau Kodea
  Dependentzia eta Desgaitasuna
itzuli 


   
   
 
12/2014 FORU ARAUA, azaroaren 6koa, zeinaren bidez sortzen baita "Kabia" izeneko foru organismo autonomoa, gizarte zerbitzuak kudeatu, eman eta gauzatzeko (2014ko azaroaren 7ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   12_2014 FA  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
46/2014 FORU DEKRETUA, abenduaren 22koa, "Kabia" Foru Organismo Autonomoaren Estatutuak onartzekoa (2015eko otsailaren 2ko GAO).
 
   
 
  Esteka ireki   Jatorrizkoa  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
4/2015 FORU DEKRETUA, otsailaren 3koa, Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Foru Erregistroari buruzkoa (2015eko otsailaren 16ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   Jatorrizkoa  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
34/2014 FORU DEKRETUA, urriaren 21ekoa, desgaituentzako laguntza-txakurren erregistroa sortzen duena eta laguntza-txakurrak halakotzat egiaztatzeko prozedura ezartzen duena (2014ko urriaren 28ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   34/2014 FD  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
24/2017 FORU DEKRETUA, abenduaren 12koa, abenduaren 14ko 39/2006 Legeak, mendekotasun egoeran dauden pertsonen autonomia pertsonala eta zainketa sustatzekoak, ezarritako prestazio ekonomikoak arautzen dituena (2017ko abenduaren 28ko GAO).
 
   
 
  Esteka ireki   2017/24 FD  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
26/2017 FORU DEKRETUA, abenduaren 19koa, zerbitzuen erabiltzaileen gehieneko ekarpen ekonomikoak onartzen dituena eta aldatzen duena ekainaren 2ko 15/2015 Foru Dekretua, Gipuzkoako Lurralde Historikoan mendekotasuna dutenentzako arreta zentroen erabiltzaileen ekarpen ekonomikoaren araubidea arautzekoa (2017ko abenduaren 29ko GAO).
 
   
 
  Esteka ireki   26/2017 FD  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
15/2015 FORU DEKRETUA, ekainaren 2koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoan mendekotasuna dutenentzako arreta zentroen erabiltzaileen ekarpen ekonomikoaren araubidea arautzekoa (2015eko ekainaren 22ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   26/2017 FD  
Deskargatu Araudi eguneratua
 
  Esteka ireki   2/2017 FD  
Deskargatu 2017/1/1an indarrean zegoen araudia
 
  Esteka ireki   12/2016 FD  
Deskargatu 2016/6/7an indarrean zegoen araudia
 
  Esteka ireki   15/2015 FD  
Deskargatu 2015/8/1an indarrean zegoen araudia
   
   
 
12/2015 FORU DEKRETUA, apirilaren 21ekoa, Gipuzkoako Lurralde Historikoan mendekotasun egoeran dauden pertsonek egoitzetan aldi baterako egonaldiak egiteko aukera arautzen dueña (2015eko maiatzaren 5eko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   12/2015 FD  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
29/2016 FORU DEKRETUA, abenduaren 20koa, 2015eko ekainaren 2ko 15/2015 Foru Dekretuan aurreikusitako zerbitzuen erabiltzaileen gehieneko ekarpen ekonomikoak onartzekoa, azkeneko foru dekretu horren bidez arautzen baita Gipuzkoako Lurralde Historikoan mendekotasuna dutenentzako arreta zentroen erabiltzaileen ekarpen ekonomikoaren araubidea (2016ko abenduaren 29ko GAO).
 
   
 
  Esteka ireki   29/2016 FD  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
87/2015 FORU DEKRETUA, abenduaren 15ekoa, gehieneko ekarpenak onartzekoa, 2015eko ekainaren 2ko 15/2015 Foru Dekretuak, Gipuzkoako Lurralde Historikoan mendekotasuna dutenentzako arreta zentroen erabiltzaileen ekarpen ekonomikoaren araubidea arautzekoak, ezarritako zerbitzuetan (2015eko abenduaren 28ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   87/2015 FD  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
87/2008 Foru Dekretua, abenduaren 23koa, ezgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonentzako Etxean programako banakako laguntzak arautzen dituena (2008ko abenduaren 31ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   Jatorrizko bertsioa  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
79/2004 FORU DEKRETUA, irailaren 14koa, Foru Aldundiko Departamentu arteko Ezgaitasun Batzordea sortzekoa (2004ko irailaren 24ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   Jatorrizko bertsioa  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
1/2003 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 21ekoa, Gipuzkoako Ezinduen Kontseilua sortzeko araudia onartzen duena (2003ko urtarrilaren 28ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   24/2018 FD  
Deskargatu Araudi eguneratua
 
  Esteka ireki   Arau honek aldatua: 38/2013 FA  
Deskargatu 2013/11/20an indarrean zegoen araudia
 
  Esteka ireki   Jatorrizko bertsioa  
Deskargatu 2003/1/29an indarrean zegoen araudia
   
   
 
7/2015 FORU DEKRETUA, martxoaren 24koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoan mendekotasun egoeran dauden pertsonak egoitza zerbitzuetan eta eguneko zentroetan sartzeko araubidea arautzen duena (2015eko martxoaren 30eko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   7/2015 FD  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
89/2008 FORU DEKRETUA, abenduaren 23koa, mendekotasun egoeran daudenen familia harreraren programa eta hura garatzeko behar diren diru laguntzak arautzen dituena (2008ko abenduaren 31ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   Jatorrizko bertsioa  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
20/2002 FORU DEKRETUA, apirilaren 30koa, Gipuzkoako adineko pertsona ezinduentzako lekuak eskatu eta emateko arauak ematen dituena (2002ko maiatzaren 8ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   Jatorrizko bertsioa  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
121/1999 FORU DEKRETUA, abenduaren 21ekoa, Gipuzkoako Lurralde Historikoan Adinekoen Kontseilua sortzeko araudia onartzen duena (1999ko abenduaren 29ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   17/2017 FD  
Deskargatu Araudi eguneratua
 
  Esteka ireki   Aldatzen duen araua: 21/2013 FD  
Deskargatu 2013/6/29an indarrean zegoen araudia
 
  Esteka ireki   Aldatzen duen araua: 27/2010 FD  
Deskargatu 2010/10/26an indarrean zegoen araudia
   
   
 
452/2010 FORU AGINDUA, martxoaren 16koa, desgaitasuna egiaztatzeko txartela sortzen duena (2010eko martxoaren 22ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   Jatorrizko bertsioa  
Deskargatu Araudi eguneratua
   
   
 
86/2013 FORU AGINDUA, urtarrilaren 22koa, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuko borondatezko ordezkarien errolda arautzen duena (2013ko urtarrilaren 24ko GAO)
 
   
 
  Esteka ireki   Jatorrizko bertsioa  
Deskargatu Araudi eguneratua

itzuli OHARRA: Webgunearen atal honetan eskainitako agiriak dibulgaziokoak dira eta ez dute izaera ofizialik.
OHARRA: Araudia ikusteko beharrezkoa da Interneten dohainik eskura daitekeen - ADOBE READER programa instalatzea.
 

Gipuzkoa.eus web orriaren logoa. Gipuzkoa.eus web orria irekiko du, leiho berri batean

© Gipuzkoako Foru Aldundia - Tlfnoa. 943 112 111 - Lege oharra