INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS
Última situación
 
Última situación Evolución

 Última situación
 
Año
Municipio/comarca/
estrato/Gipuzkoa
Indicador(-es)
Comparar con
  (máx 3)
      
  * Para seleccionar/deseleccionar varios elementos
   mantener pulsada la tecla Control (Ctrl).


Última actualización  16/01/2020

Contacto
Joxean Lapeira
Departamento de Hacienda y Finanzas
Errotaburu 1 novena planta 20.018 DONOSTIA
jlapeira@gipuzkoa.eus
Tfno.: 943 113 304